top of page

Limited Şirket ve Gelir Vergisi 2024: Rehber


tabby ofis limited şirket ve gelir vergisi

Limited şirketler, Türkiye'de işletme sahipleri arasında popüler bir tercih haline gelmiştir. Bunun en önemli nedenlerinden biri, sınırlı sorumluluk ve vergi avantajlarıdır. 2024 yılı itibariyle, limited şirketlerin gelir vergisiyle ilgili bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Bu blog yazısında, limited şirketlerin gelir vergisi konusunda dikkat etmeleri gerekenleri ele alacağız.


Limited Şirket Nedir?

Limited şirket, bir veya birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan, ortakların sorumluluğunun sermaye taahhütleri ile sınırlı olduğu bir şirket türüdür. Limited şirketler, genellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygun bir yapıdır.


Limited Şirket Kuruluş Süreci

Limited şirket kurmak için şu adımları izlemeniz gerekmektedir:

  1. Şirket Ana Sözleşmesinin Hazırlanması: Şirketin amacı, sermayesi, ortakların payları ve diğer temel bilgiler belirlenir.

  2. Ticaret Siciline Kayıt: Şirket ana sözleşmesi ve gerekli belgelerle birlikte ticaret siciline başvurulur.

  3. Vergi Dairesi Kayıt: Şirket, vergi mükellefi olarak kayıt edilir ve vergi numarası alınır.


Limited Şirketlerin Vergilendirilmesi

Limited şirketler, Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında vergilendirilir. 2024 yılı için geçerli olan vergi oranları ve uygulamaları aşağıda belirtilmiştir:

  • Kurumlar Vergisi Oranı: 2024 yılı itibariyle kurumlar vergisi oranı %23 olarak belirlenmiştir.

  • Geçici Vergi: Yıllık kurumlar vergisi beyannamesi öncesinde, geçici vergi beyannamesi verilerek 3 aylık dönemlerde ödenir. Geçici vergi oranı, kurumlar vergisi oranı ile aynıdır.


Gelir Vergisi ve Limited Şirketler

Limited şirketlerin elde ettikleri kazançlar üzerinden ödedikleri kurumlar vergisi dışında, ortaklarına dağıttıkları kar payları da gelir vergisine tabidir. Kar payları, Gelir Vergisi Kanunu kapsamında değerlendirildiğinden, ortaklar bu kazançlar üzerinden gelir vergisi öderler. 2024 yılı için gelir vergisi oranları aşağıdaki gibidir:

  • Gelir Vergisi Dilimleri: 2024 yılı için gelir vergisi tarifesi, elde edilen gelirin miktarına göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, 70.000 TL'ye kadar olan gelirler %15 oranında vergilendirilirken, 600.000 TL üzeri gelirler %40 oranında vergilendirilir.


Vergi Avantajları ve Muafiyetler

Limited şirketlerin bazı vergi avantajları ve muafiyetleri bulunmaktadır:

  • AR-GE İndirimi: Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yönelik harcamalar için vergi indirimi uygulanabilir.

  • Yatırım Teşvikleri: Yeni yatırımlar için devlet tarafından sağlanan teşviklerden yararlanılabilir.Limited şirket kurarak iş dünyasında yer almak, birçok avantajı beraberinde getirmektedir. 2024 yılında, vergi yükümlülüklerinizi ve avantajlarınızı bilerek hareket etmek, işletmenizin sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahiptir. Limited şirketinizin vergi süreçlerini doğru yönetmek, uzun vadede maliyetlerinizi düşürerek rekabet gücünüzü artıracaktır.

Comments


bottom of page