top of page

Limited Şirket Nedir?


tabby ofis limited şirket nedir

Limited şirket, iki veya daha fazla kişinin bir araya gelerek kurduğu, sermayesi belirli olan ve ortakların sorumluluğunun koydukları sermaye ile sınırlı olduğu bir şirket türüdür. Türkiye'de en çok tercih edilen şirket türlerinden biridir çünkü kurulumu ve yönetimi diğer şirket türlerine göre daha kolaydır.


Limited Şirketin Özellikleri

 1. Sermaye Yapısı: Limited şirketlerde sermaye, ortaklar tarafından taahhüt edilir ve bu sermaye tutarı ticaret siciline kayıt edilir. Ortaklar, koydukları sermaye miktarı kadar sorumludur.

 2. Ortak Sayısı: Bir limited şirkette en az iki, en fazla elli ortak bulunabilir. Bu, şirketin kapalı bir yapıya sahip olmasını sağlar ve ortaklar arasında güven ilişkisini güçlendirir.

 3. Yönetim: Limited şirketler, müdürler tarafından yönetilir. Müdürler, ortaklar arasından seçilebileceği gibi dışarıdan profesyonel yöneticiler de olabilir. Şirketin ana sözleşmesinde yönetimle ilgili detaylar belirtilir.

 4. Kuruluş: Limited şirket kurmak için belirli bir sermaye miktarı gereklidir. Türkiye'de bu tutar minimum 10.000 TL'dir. Kuruluş işlemleri, Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde gerçekleştirilir ve bu süreçte noter onayı gereklidir.

 5. Vergi Avantajları: Limited şirketler, gelir vergisi yerine kurumlar vergisine tabi olup, belirli durumlarda vergi avantajlarından faydalanabilirler.


Limited Şirketin Avantajları

 1. Sınırlı Sorumluluk: Ortaklar, sadece koydukları sermaye miktarı kadar sorumludur. Bu, kişisel mal varlıklarının şirket borçlarından korunmasını sağlar.

 2. Kolay Yönetim: Limited şirketlerin yönetim yapısı sade ve esnektir. Müdürler tarafından yönetilmesi, karar alma süreçlerini hızlandırır.

 3. Sermaye Artırımı: Şirket sermayesi, ortakların kararıyla kolayca artırılabilir. Bu, şirketin büyüme ve genişleme hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırır.

 4. Vergi Avantajları: Belirli durumlarda kurumlar vergisi oranları ve diğer vergi avantajları, limited şirketleri cazip kılar.


Limited Şirket Kurmanın Adımları

 1. Sermaye Tespiti ve Ortakların Belirlenmesi: Şirketin kurulabilmesi için gerekli sermaye miktarı belirlenmeli ve ortaklar arasında paylaştırılmalıdır.

 2. Ana Sözleşmenin Hazırlanması: Şirketin ana sözleşmesi hazırlanmalı ve noter onayından geçirilmelidir. Bu sözleşmede şirketin unvanı, adresi, sermaye miktarı ve faaliyet konusu gibi bilgiler yer alır.

 3. Ticaret Siciline Kayıt: Ana sözleşmenin onaylanmasının ardından şirket, Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne kayıt ettirilir. Bu aşamada kuruluş bildirimi yapılır ve şirket tescil edilir.

 4. Vergi Dairesine Kayıt: Şirketin ticaret siciline kaydının ardından, vergi dairesine başvurarak vergi numarası alınır.Limited şirket, girişimciler için güvenli ve esnek bir iş yapısı sunar. Sermayenin sınırlı sorumluluk altında korunması, kolay yönetim ve vergi avantajları gibi pek çok nedenle tercih edilen bir şirket türüdür. Limited şirket kurmayı düşünen girişimciler, bu süreci dikkatlice planlayarak başarılı bir iş yapısına sahip olabilirler.


Tabby Ofis olarak, iş hayatına atılmayı düşünen tüm girişimcilere başarılar dileriz. İş dünyasındaki yolculuğunuzda sizlere destek olmaktan mutluluk duyarız.


Commentaires


bottom of page